Данни в реално време от система за мониторинг на въздуха разположена в град Разград. Системата е изградена с помощта на ТУ София по поръчка на СНЦ „Кауза Разград“.

Може да следите показателите на въздуха на следната връзка:

ВИЖ ЖИВИ ДАННИ ОТ СТАНЦИЯТА