Телефони за връзка

адв. д-р Калоян Монев – 088 852 8236
Божинел Христов – 0895 509 777
Десислава Иванова- 0884 310 290

Факс – 084 269 970