КАУЗА РАЗГРАД

Кауза Разград е сдружение регистрирано в обществена полза. Усилено работим за разработване и популяризиране на собствени идеи, инициативи и проекти, свързани с функционирането на местното самоуправление и развитието на гр.Разград и Община Разград, утвърждаването и развитието на ценностите на гражданското общество, правовата държава, местното самоуправление, защита на гражданските права и свободи, личното достойнство и самочувствие на гражданите, опазването на околната среда, развитие и утвърждаване на духовните и нравствените ценности, образованието, науката, културата, спорта в град Разград и населените места от Община Разград и Област Разград.